Synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) is een verbindend beginsel, in 1930 geformuleerd door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband. Je ervaart het als “meer dan gewoon toeval”.

Lang voordat ik me realiseerde dat synchroniciteit bestond had het al vaak plaatsgevonden in mijn leven en het meer dan eens mijn leven gered. Het gebeurde altijd wanneer ik mijn intuïtie vertrouwde en volgde. Het voelde “goed” of het voelde “niet goed” gelukkig luisterde ik naar mijn innerlijke stem.

Veel van mijn blogs zullen hierover gaan. Soms zal ik mijn eigen ervaringen delen. Boeken die erover gaan, vrienden waar ik het zag gebeuren. Misschien dat het delen ervan het bij sommigen van jullie dichterbij zal brengen.

Maar vaak zal het ook over mijn passies gaan. De Siberian Husky, Labyrinten, Geschiedenis en liefde voor mijn land.. en wat verder nog voorbij komt.


Synchronicity is a concept first explained by the Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung in 1930, which holds that events are “meaningful coincidences” if they occur with no causal relationship, yet seem to be meaningfully related. Jung wrote a book about it.

Long before I realized this concept existed, synchronicity happened in my life and saved it more then once. It always happened when I followed and trusted my intuïtion. It felt “right” or it felt “wrong” and I listened to my inner voice.

Many of my blogentries will relate to this. I might share my experiences with you, books about it, friends where I saw it happen. I hope this sharing will make some of you more aware of it and hopefully start “using it,”

But often I will simply share some of my passions with you – the Siberian Husky, labyrinths, history and love of my country… and whatever else comes to mind!